Cấu trúc bài thi Chứng chỉ B1

 I.   Đọc và Viết: (90 phút).

  • Bài thi Đọc & Viết đánh giá năng lực đọc hiểu các ký hiệu,  văn bản, khả năng ứng phó với những từ và cấu trúc câu mà bạn chưa biết.
  • Cấu trúc gồm 2 phần: Reading và Writing

 Reading  có 3 section:

Section 1: Trắc nghiệm văn phạm, từ vựng (10 câu)

Section 2: Trắc nghiệm về biển báo, ký hiệu (5 câu)

Section 3: True/False về đọc hiểu văn bản (10 câu)

Section 4: Điền từ cho sẵn vào đoạn văn (10 câu)

 Writing  có 2 section:

Section 1:  Viết lại câu giữ nguyên nghĩa gốc (5câu)

Section 2:  Viết 1 lá thư 100-120 với tình huống cho sẵn

II.  Nghe: Khoảng 35 phút (30’ làm bài & 5’ ghi đáp án)

Bài thi nghe đánh giá khả năng nghe những thông tin đã được ghi âm như là thông báo, những đoạn hội thoại bạn phải hiểu được những thông tin trong băng ghi âm cũng như nắm bắt được thái độ hay dự định của người nói.

Bao gồm 2 phần:

Section 1:   Trắc nghiệm chọn tranh (5câu)

Section 2:   Điền từ vào ô trống của đoạn văn tóm tắt từ bài hội thoại (10 câu)

III. Nói: (Khoảng 10-12 phút).

Bài thi nói đánh giá được năng lực giao tiếp tiếng Anh với giám khảo. Bạn cần có khả năng  trả lời những câu hỏi về bản thân, trình bày  ý kiến cá nhân theo những chủ đề cho sẵn. Bao gồm 3 phần:

Section 1: Interview-Giới thiệu bản thân (2-3phút)

Section 2: Long Turn-Trình bày ý kiến (5 phút)

Section 3: Two-way discussion-Trả lời câu hỏi của giám khảo  (3-4 phút) 


Bình luận bài viết

Địa chỉ Email của bạn sẽ không hiển thị khi Bình luận. Điền thông tin chính xác vào khung có dấu *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>