Tất cả đều được bao hàm trong 2 Trại hè Format Quốc Tế với tiêu chí thời lượng vừa phải nhưng vẫn đậm giá trị ý nghĩa, đủ để khiến thời gian nghỉ hè ngắn ngủi năm nay của các con sẽ thật đáng nhớ

KIDVENTURER – Trại hè dành cho Thiếu Nhi 9-12 tuổi
Thời gian: Ngày 10, 11, 12 tháng 8

TEENOVATOR – Trại hè dành cho Thiếu Niên 13-17 tuổi
Thời gian: Ngày 3, 4, 5 tháng 8

AEC CAMPS – 2020 CỦA CÁC CON SẼ THẬT RỰC RỠ!