Chơi chữ từ lâu đã trở thành một nét văn hóa thú vị trong mọi ngôn ngữ. Mùa Halloween này, bạn đã có cho mình một vài câu chơi chữ cực “chất” chưa? Nếu câu trả lời là chưa, hãy cùng ACADEMY AEC nghía qua 05 câu chơi chữ cực kỳ “sâu sắc” và hài hước dưới đây nhé.

Bật mí, bạn còn có thể học thêm được vài cụm động từ hay ho đấy!

1. Why didn’t the skeleton go to see a scary movie? He didn’t have the guts.

Vì sao Bộ xương không xem phim kinh dị? Vì chúng không có gan.

to have the guts to do sth: to have enough courage to do sth

2. Why are ghosts terrible liars? You can see right through them!

Những con ma nói dối rất tệ, vì ta có thể “nhìn thấu” tâm can chúng.

to see through sb: to understand or detect the true nature of sb/ to not be fooled by lies

3. Know why skeletons are so calm? Because nothing gets under their skin.

Why are you so calm all the time? Because nothing gets under my skin

to get under one’s skin: to annoy or irritate sb intensively

4. Why does nobody want to be friends with vampires? Because they are a pain in the neck.

Vì sao xác ướp không có bạn? Vì chúng luôn bị cuốn vào chính bản thân mình.

to be wrapped up in sth: to give so much of your attention to sth that you do not have time for other things

Leave a Comment