ĐỀ THI CHÍNH THỨC IELTS WRITING THÁNG 3 2021

IELTS WRITING ACTUAL TEST – ĐỀ THI CHÍNH THỨC IELTS WRITING
THÁNG 3/2021

Tiếp nối series đề thi chính thức IELTS Writing, ACADEMY AEC gửi đến các IELTS-head đề thi Writing tháng 3/2021. Cùng luyện tập nhé!

Đề thi IELTS Writing chính thức tháng 3/2021

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 04-3-2021

 • Task 1: The diagrams give information about changes in a student accommodation.
Vocabs:
 • Modification/adjustment: sự điều chỉnh
 • Renovate/spruce up: đổi mới
 • Extensively: một cách toàn diện
 • Fundamental changes: những thay đổi cơ bản
 • Remodelling: thay đổi, thiết kế lại (dùng cho nhà cửa)
 • Exterior: bên ngoài
 • Task 2: Today many countries import food from different parts of the world. Is this a positive or negative development?
Suggested idea:

Negative impacts:

 • Difficulties for local food production companies (Sự khó khăn cho các công ty sản xuất đồ ăn truyền thống).

 • International dishes are replacing traditional ones in daily meals -> a potential loss of tradition (Đồ ăn quốc tế thay thế đồ ăn truyền thống -> khả năng mất truyền thống).

Positive impacts:

 • Opportunities to export food to other countries (Cơ hội xuất khẩu đồ ăn sang nước khác).

 • A chance for fusion cuisine to develop (Cơ hội phát triển ẩm thực fusion – pha trộn giữa nhiều loại ẩm thực khác nhau).

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 13-3-2021

 • Task 1: The chart below gives information about the amount of time children spend with their parents.
Vocabs:
 • Stacked bar chart: biểu đồ cột chồng
 • Delineate/depict: mô tả chi tiết
 • Allocate/designate: dành thời gian
 • Similar pictures are evident in: điều tương tự có thể thấy ở…
 • A relatively different pattern could be observed: một xu hướng hơi khác có thể quan sát được
 • Child-rearing: sự chăm sóc trẻ em
 • Age bracket: nhóm tuổi
 • Set aside: dành ra
 • Negligible: không đáng kể
 • Task 2: Some people store personal and private information online, including banking, contacts and addresses. Is it a positive or negative trend?
Suggested idea:

Negative impacts:

 • Identity theft: hackers may steal one’s information for fraudulent activities (Trộm cắp thông tin cá nhân: hackers có thể lấy cắp thông tin cho các hành vi gian lận).

 • Cyberbullying risks: once private information are leaked, people can be attacked by bad messages or unflattering photos, which cause depression and anxiety. (Bắt nạt trên mạng: khi thông tin cá nhân bị rò rỉ, người sử dụng có thể bị tấn công bởi những tin nhắn nặc danh hoặc ảnh dìm hàng gây nên tâm lý lo lắng)

Positive impacts:

 • Convenience: people can complete a payment within a few clicks or taps on the screen (Sự thuận tiện: người sử dụng có thể hoàn thành giao dịch chỉ với vài thao tác đơn giản).

 • Easier to establish and develop a network of relationships (Dễ dàng tạo dựng và phát triển mạng lưới mối quan hệ).

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 20-3-2021

 • Task 1: The graph below gives information about the percentage of people living in Australia who were born in Asia, the UK, and other regions.
Vocabs:
 • Delineate: mô tả chi tiết
 • Demographic figures: số liệu về dân số
 • Initial impression: ấn tượng ban đầu
 • Upswing/upturn: sự tăng
 • All-time low/bottom/rock-bottom: điểm thấp nhất tại mọi thời điểm
 • Opposite pattern: xu hướng ngược lại # the opposite was true for
 • Demographics: số liệu dân số
 • Of…descent: có nguồn gốc từ
 • Steep growth: sự tăng trưởng nhanh
 • Task 2: Many people are working longer hours. Why is this happening? What problems can this cause to people?
Suggested idea:
Reasons:
 • The job market is increasingly competitive, they need to work more to improve their competence and their self-worth (Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, người lao động phải làm việc nhiều hơn để nâng cao khả năng và giá trị bản thân).

 • Living expenses today in many parts of the world are so high that they need to work more to support their family (Mức chi tiêu càng càng cao ở nhiều nơi -> mọi người phải làm việc nhiều hơn để nuôi gia đình).

Effects:
 • Physical health might be at risk. Examples: disc herniation, vision loss (Sức khoẻ vật lý chịu ảnh hưởng, ví dụ: thoái hóa đĩa đệm, giảm thị lực).

 • Mental health conditions are more common. Examples: depression, stress-related problem (Ngày càng nhiều người có bệnh lý về tinh thần, ví dụ: Trầm cảm, những vấn đề liên quan tới căng thẳng).

 • Less time for family -> Children may grow up without enough parental care (Ít thời gian hơn cho gia đình -> trẻ em lớn lên thiếu sự quan tâm của bố mẹ).

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 27-3-2021

 • Task 1: The maps below show a beachfront area in Australia in 1950 and today.
Vocabs:
 • Renovated extensively: được đổi mới toàn diện
 • Fundamental changes: những thay đổi căn bản
 • Uppermost: phần trên cùng
 • Adjacent to: kế bên
 • Task 2: People believe that individuals who make a lot of money are the most successful. Others say that those who contribute to society like scientists, teacher are the most successful. Discuss both and give your opinion?
Suggested idea:
Idea 1:
 • Wealth lays a solid financial foundation => achieve goals in life & assure their happiness & self-esteem (Sự giàu có đặt nền tảng vững chắc về kinh tế để đạt được mục tiêu cho tương lai & đảm bảo hạnh phúc và tự tôn cá nhân)
 • Economic success = occupational accomplishment & personal qualities (Thành công về kinh tế chính là thành công trong công việc và giá trị cá nhân)
Idea 2:
 • Wealth lays a solid financial foundation => achieve goals in life & assure their happiness & self-esteem (Sự giàu có đặt nền tảng vững chắc về kinh tế để đạt được mục tiêu cho tương lai & đảm bảo hạnh phúc và tự tôn cá nhân)
 • Economic success = occupational accomplishment & personal qualities (Thành công về kinh tế chính là thành công trong công việc và giá trị cá nhân)

CÁC ĐỀ THI IELTS WRITING CHÍNH THỨC NĂM 2021

Leave a Comment