IELTS WRITING ACTUAL TEST – ĐỀ THI CHÍNH THỨC IELTS WRITING
THÁNG 5/2021

Tiếp nối series, AEC tiếp tục chủ đề này với 04 bộ đề thi chính thức IELTS Writing trong tháng 5/2021. Các IELTS-heads cùng điểm qua các gợi ý về từ vựng và ý tưởng, cùng nhau luyện tập nhé!

Đề thi IELTS Writing chính thức tháng 5/2021

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 08.05.2021

 • TASK 1: The bar chart shows the number of people who visited different museums in London. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Vocabs:
 • visitor/ traveller/ tourist/ holidaymaker (n): khách du lịch
 • in terms of = with respect to + Noun: nhắc đến/ đề cập đến cái gì…
 • choose / opt for (v): chọn
 • Most people choose + Noun = Noun is by far the most favored form of…
 • Number:
  + The number of + plural noun + singular verb
  Ex: “The number of visitors to British Museum increases nearly twofold between July and August.”

  + A number of + plural noun + plural verb
  Ex: “A number of sheep are eating grass.”
 • TASK 2 : It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?
Suggested idea:
Promoting on lifestyle in order to prevent illness
 • Investing wisely on implementing free infrastructural development, such as healthcare systems, fresh water, gym facilities…=> Citizens can have better opportunities to improve their well-being and avoid health problems.

 (Đầu tư thông minh vào các chi phí đầu tư các cơ sở vật chất miễn phí như hệ thống chăm sóc y tế, nước sạch, tập luyện,.. => Người dân có nhiều cơ hội để nâng cao sức khoẻ và tránh được nhiều bệnh về sức khoẻ)

 • With respect to expenses, government funding on illness prevention is less costly than treatment in the long run.

(Xét về chi phí, quỹ đầu tư của chính phủ dùng cho việc ngăn ngừa bệnh của người dân ít tốn kém hơn so với việc chữa bệnh về lâu về dài)

Spending on treatment of patients
 • The importance of the allocation of public money on treatment should not be overlooked, some illnesses are extremely dangerous for the patients themselves as well as the whole community (in case of transferable diseases)

(Tầm quan trọng của sự phân bổ tiền quỹ vào việc chữa trị không nên bị xem nhẹ vì 1 vài bệnh cực kì nguy hiểm đối với bản thân bệnh nhân cũng như toàn cộng động – bệnh truyền nhiễm)

 • There is the fact that many underprivileged patients are still financially dependent and rely on financial support from the government because of a huge amount of treatment expenses.

(Thực trạng là có nhiều bệnh nhân nghèo vẫn đang phụ thuộc tài chính và dựa vào sự hỗ trợ về mặt tài chính từ chính phủ vì chi phí chữa trị lớn)

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 15.05.2021

 • TASK 1: The maps below show the changes in the art gallery ground floor in 2015 and present day.
Nguồn ảnh: ieltsvietop.vn
Vocabs:
 • A (be) constructed/ built/ erected

to replace B
in the place of B
as a replacement for B

 • A (be) turned into/ converted into B
 • B (be) demolished/ torn down to make way for A
 • The demolition of A (lead to)/ (result in) the erection of B
 • TASK 2: Some people believe that a country will benefit greatly if its students study abroad. To what extent do you agree or disagree?
Suggested idea:

Pros

 • Oversea students are more likely to make tremendous intellectual contributions to home country as they have experienced and been professionally trained in foreign school systems

(Du học sinh sẽ có nhiều đóng góp lớn tri thức của họ cho quê nhà vì họ được trải nghiệm và đào tạo 1 cách chuyên nghiệp ở các trường quốc tế)


 • Labourers graduating from overseas will be a significant contributor to home country’s high-qualified workforce, which plays an important role in boosting the economy.

(Người lao động tốt nghiệp nước ngoài sẽ góp phần lớn tạo nên lực lượng lao động chất lượng cao cho nước nhà, điều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế)

Cons

 • Due to appealing and life-changing opportunities, students have tendency to stay at host country for working or even settling down there for the whole lives

(Vì được mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn và đổi đời, du học sinh có xu hướng chọn ở lại đất nước mình học để làm việc hoặc thậm chí định cư cả đời còn lại)

 • Oversea students often have higher expectations or requirements in getting jobs at home countries (salaries/ welfare,…) because they have studied abroad in more modern/developed foreign countries => Create difficulties in how to satisfy employee needs for companies.

(Du học sinh thường có yêu cầu cao khi trở về nước làm việc (tiền lương, phúc lợi,…) vì họ đã được học tập tại đất nước phát triển hơn => Điều đó gây nên khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của những nhân viên này cho các công ty trong nước)

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 22.05.2021

 • TASK 1: The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period.
Vocabs:
 • every year/ annually/ per annum: mỗi năm, hằng năm
 • passenger/ traveler/ commuter (n): hành khách, người đi lại
 • delineate/ depict/ illustrate/ demonstrate (v): mô tả, cho thấy
 • follow a volatile pattern (v): dao động
 • see a modest growth of (v): tăng nhẹ
 • TASK 2: Restoration of old buildings in main cities involves enormous government expenditure. It would be more beneficial to spend this money to build new houses and roads. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include examples from your own experience.
Suggested idea:
Restoration of old buildings
 • Restore old buildings means preserving and conveying historical values, which shows the historical diversity of a city

(Gìn giữ các toàn nhà cũ đồng nghĩa với việc bảo tồn và truyền tải giá trị lịch sử, điều thể hiện được sự đa dạng về lịch sử của một thành phố)

 • Old buildings are belongs to the local heritage, which are unique and would help to bring many tourists to the city

(Những toà nhà cũ thuộc về di sản của địa phương, chúng đặc biệt và có thể mang nhiều khách du lịch đến với thành phố)

Build new houses and roads
 • More and more countryside dwellers move to main cities so the authorities of these areas have to invest on constructing new accommodations as well as needed facilities

(Ngày càng nhiều người dân chuyển đến sống ở thành phố lớn vậy nên chính quyền địa phương cần phải đầu tư vào việc xây thêm chỗ ở cũng như các cơ sở vật cần thiết)

 • It is also imperative to improve the living standards, the government needs to allocate more state money to new transport infrastructure so that the area can develop sustainably.

(Cải thiện chất lượng đời sống rất quan trọng nên chính phủ cần đầu tư và xây dựng các cơ sở hạ tầng giao thông mới để khu vực ấy có thể phát triển bền vững)

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 29.05.2021:

 • Task 1: The graphs below show the percentage of men and women aged 60-64 who were employed in four countries in 1970 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
Vocabs:
 • Old people/ the elderly/ elderly people (n): người cao tuổi
 • The biggest difference seen = the wildest discrepancy recorded…: Sự khác biệt lớn nhất được ghi nhận tại…
 • A small number of …= a mere minority of …: 1 số lượng nhỏ, 1 ít…
 • There is a difference in…. = There is a disparity in terms of….: Có sự khác biệt về…
 • TASK 2: The use of mobile phones should be banned in public places like libraries and shops. To what extent do you agree or disagree?
Suggested idea:
Pros
 • People will not be distracted or diverted other attention by cellular devices.

 (Người ta sẽ không bị điện thoại làm cho phân tâm hoặc phân tán sự chú ý của người khác tại nơi công cộng)

 • In hospitals, signals from mobile phones might have the interference on the functional usage of medical equipment.

(Tại các bệnh viện, tín hiệu từ điện thoại di động có thể ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của các thiết bị y tế)

Cons

 • Each individual has their own different needs and mobile phones are beneficial in case of emergencies.

(Mỗi người có nhu cầu sử dụng khác nhau và điện thoại cần thiết cho các trường hợp khẩn cấp.

 

 • Individuals can manage to behave properly in public places by turning phones to silent or vibrate.

(Mỗi cá nhân có thể cố gắng cư xử đúng mực tại nơi công cộng bằng cách để điện thoại ở chế độ im lặng/rung)

CÁC ĐỀ THI IELTS WRITING CHÍNH THỨC NĂM 2021

Leave a Comment