Đến với 𝗧𝗛𝗨𝗥𝗦𝗗𝗔𝗬 𝗩𝗢𝗖𝗔𝗕 hôm nay, chúng ta sẽ học thêm một số từ vựng mới thú vị, sử dụng được hằng ngày các em nhé.

Hãy cùng xem 2 nhân vật trong bộ phim hoạt hình quen thuộc của chúng ta sẽ đưa đến những từ vựng gì đây nào

Lets go!!!

Leave a Comment