“CORONA ĐANG TẶNG BẠN MỘT MÓN QUÀ”

Đợt cách li xã hội đầu tiên đã kết thúc. Đà Nẵng – nằm trong số 12 tỉnh, thành có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao tiếp tục bước vào đợt cách li xã hội tiếp theo đến ngày 22/04/2020. Đại dịch COVID-19 liệu có […]