ACADEMY AEC CHIÊU MỘ NHÂN TÀI

Để đáp ứng nhu cầu phát triển Trung tâm với số lượng lớp ngày càng tăng mạnh ở cả hai hình thức Trực tuyến và Truyền thống, cũng như đảm bảo chất lượng cho Chương trình Đào tạo SV CLC – Trường ĐH Bách Khoa […]

ACADEMY AEC CHIÊU MỘ NHÂN TÀI

Để đáp ứng nhu cầu phát triển Trung tâm với số lượng lớp ngày càng tăng và chuẩn bị mở rộng các chi nhánh, Trung tâm Anh ngữ ACADEMY (AEC) thông báo tuyển dụng các vị trí làm việc full-time như sau: 01 Communication & […]