MẢNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH LUYỆN THI
LỊCH KHAI GIẢNG
Click vào tên lớp để hiện thông tin chi tiết. (Chọn lịch biểu để dễ dàng xem trên điện thoại)
Chương trìnhCấp độLớpLịch họcNgày khai giảng dự kiến
THÁNG 4
TOEICDự bị TOEIC21PRETOEIC-M06Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (19:15 – 20:00)2/4/2021
TOEICDự bị TOEIC21PRETOEIC-T09Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (17:30 - 19:00)6/4/2021
TOEICTOEIC 35021TO350-M07Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (18:00 – 20:30)9/4/2021
TOEICTOEIC 35021TO350-T08Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (19:15 – 20:45)10/4/2021
TOEICTOEIC 45021TO450-M10Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (19:15 – 20:45)14/4/2021
TOEICTOEIC 45021TO450-T05Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (17:45– 19:15)20/4/2021
TOEICTOEIC 50021T0500-T08Thứ 5 – Thứ 7 (19:15 – 20:45)22/4/2021
Luyện thi Chứng chỉ Tiếng AnhB1( khung châu Âu)21B1-M04Thứ 2 – Thứ 6 (19:15 - 20:45)12/4/2021
Luyện thi Chứng chỉ Tiếng AnhA2 (Khung châu Âu)21A2-T03Thứ 3 - Thứ 5 (17:30 - 19:00)8/4/2021
Luyện thi Chứng chỉ Tiếng AnhB1( VSTEP)21B1.VSTEP-T04Thứ 3 - Thứ 5 (19:15 - 20:45)20/4/2021
Luyện thi Chứng chỉ Tiếng AnhB1( VSTEP)21B1.VSTEP-M02Thứ 2 – Thứ 4 (19:15 – 20:45)21/4/2021

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ