MẢNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH LUYỆN THI IELTS
LỊCH KHAI GIẢNG
Click vào tên lớp để hiện thông tin chi tiết. (Chọn lịch biểu để dễ dàng xem trên điện thoại)
Chương trìnhCấp độLớpLịch họcNgày khai giảng dự kiến
IELTSPre (dự bị IELTS)IE.PREP-M10Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:15 - 20:45)10/5/2021
IELTSPre (dự bị IELTS)PreIE-M22Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:15 - 20:45)5/5/2021
IELTSPre (dự bị IELTS)PreIE-T22Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 (19:15 - 20:45)20/5/2021
IELTSIELTS 4.0IE4.0-M31Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (17:30 - 19:00)19/5/2021
IELTSIELTS 4.0IE4.0-T19Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 (17:45 - 19:15)31/5/2021
IELTSIELTS 4.0IE4.0-M32Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:30 - 21:00)14/5/2021
IELTSIELTS 5.0IE5.0-T19Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 (17:30 - 19:00)27/5/2021
IELTSIELTS 5.0IE5.0-M22Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:30 - 21:00)3/5/2021
IELTSIELTS 5.0IE5.0-M24Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:30 - 21:00)7/5/2021
IELTSIELTS 5.5IE5.5-MA13Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (17:30 - 19:00)5/5/2021
IELTSIELTS 5.5IE5.5-MA16Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:15 - 20:45)24/5/2021
IELTSIELTS 5.5IE5.5-MB11Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (17:30 - 19:00)17/5/2021

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ