MẢNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH THIẾU NIÊN
LỊCH KHAI GIẢNG
Click vào tên lớp để hiện thông tin chi tiết. (Chọn lịch biểu để dễ dàng xem trên điện thoại)
Chương trìnhCấp độLớpLịch họcNgày khai giảng dự kiến
FLYERAdvanced (Nâng cao)FLYER.A-AB09Thứ 5 (17:45 – 19:15); Thứ 7 – Chủ nhật (8.30– 10.00)08/05/2021
IELTS for TEENSPre IELTSPreIET-AB36Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (17:45 – 19:15)08/05/2021
FLYERPre (Sơ cấp)FLYER.P-AB35Thứ 3 (17:45 – 19:15); Thứ 7 – Chủ nhật (9.30– 10.00)09/05/2021
IELTS for TEENSPre IELTSPreIET-AB24Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (19:15 – 20:45)17/05/2021
FLYERHonor (Chuyên sâu)FLYER.H-AB18Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (17:45 – 19:15)17/05/2021
IELTS for TEENSIELTS 3.5IET3.5-AB23Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (17:45 – 19:15)19/05/2021
IELTS for TEENSIELTS 5.5IET5.5-AB10Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (19:15 – 20:45)22/05/2021
IELTS for TEENSIELTS 5.0IET5.0-AB29Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (17:45 – 19:15)31/05/2021

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ