MẢNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CĂN BẢN & GIAO TIẾP
LỊCH KHAI GIẢNG
Click vào tên lớp để hiện thông tin chi tiết. (Chọn lịch biểu để dễ dàng xem trên điện thoại)
Chương trìnhCấp độLớpLịch họcNgày khai giảng dự kiến
THÁNG 4
Speech TrainingST21ST-M06Thứ 2 - Thứ 4 (19:15 - 20:45)5/4/2021
Speech TrainingST21ST-M08Thứ 4 - Thứ 6 (19:15 - 20:45)7/4/2021
Tiếng Anh Căn BảnGE21GE-M14Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:15 - 20:45)9/4/2021
Tiếng Anh Căn BảnGE21GE-M15Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (17:30 - 19:00)14/4/2021
Tiếng Anh Căn BảnGE21GE-M16Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:15 - 20:45)19/4/2021
Tiếng Anh Căn BảnGE21GE-T10Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 (19:00 - 20:30)15/4/2021
Tiếng Anh Căn BảnGE21GE-T11Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 (19:15 - 20:45)17/4/2021
Tiếng Anh Giao TiếpCE121CE1-T10Thứ 3 - Thứ 5 (19:15 - 20:45)6/4/2021
Tiếng Anh Giao TiếpCE121CE1-T11Thứ 5 - Thứ 7 (17:30 - 19:00)24/4/2021
Tiếng Anh Giao TiếpCE121CE1-M08Thứ 4 - Thứ 6 (19:15 - 20:45)21/4/2021
Tiếng Anh Giao TiếpCE221CE1-M09Thứ 2 - Thứ 4 (17:30 - 19:00)5/4/2021
Tiếng Anh Giao TiếpCE221CE2-M09Thứ 2 - Thứ 6 (17:30 - 19:00)30/4/2021
Tiếng Anh Giao TiếpCE221CE2-T05Thứ 3 - Thứ 5 (17:30 - 19:00)13/4/2021
THÁNG 3
Speech TrainingST21ST-M05Thứ 2 - Thứ 4 (17:30 - 19:00)1/3/2021
Speech TrainingST21ST-M07Thứ 2 - Thứ 6 (17:45 - 19:15)8/3/2021
Speech TrainingST21ST-T07Thứ 3 - thứ 5 (18:00 - 19:30)16/3/2021
Speech TrainingST21ST-T08Thứ 3 - Thứ 7 (19:00 - 20:30)23/3/2021

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ