Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Nghỉ dịch nhiều quớ
Cần học online cơ!!!

Trước nhu cầu cao và số lượng Học viên các khóa trực tuyến ngày càng tăng, ACADEMY AEC thông báo TIẾP TỤC KHAI GIẢNG các khóa online, thông tin cụ thể:

  • Đối tượng: HV đang học tại ACADEMY AEC & HV ngoài có nhu cầu
  • Thời lượng: 6 – 8 buổi/ khóa
  • Hình thức lớp:
    – Kèm riêng 1 – 3 HV
    – Kèm nhóm 4 – 6 HV
  • Giờ học linh động, sắp xếp theo nhu cầu
Chương trình áp dụng & hotline tư vấn:

ĐỪNG ĐỂ ĐẠI DỊCH KHIẾN VIỆC HỌC BỊ CHẬM TRỄ!