Cover Web Writing IELTS

Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và muốn nắm vững kỹ năng Writing? Trong bài viết này, hãy cùng ACADEMY AEC tìm hiểu tất tần tật về bài thi kỹ năng Writing chứng chỉ IELTS nhé!

*Thông tin trong bài viết được tham chiếu từ chương trình Train the Trainer 2021 được tổ chức bởi IDP IELTS Education*

Table of Contents

1. Tổng quan về IELTS Writing:

Có 02 hình thức chính khi thi IELTS: IELTS Academic và IELTS General:

  1.  IELTS Academic: Là bài thi IELTS học thuật, dành cho những bạn có nhu cầu du học hoặc làm việc, học tập ở các môi trường mang tính học thuật.

  2. IELTS General IELTS: Là bài thi IELTS phổ thông nhằm công nhận năng lực sử dụng tiếng Anh, dành cho những bạn có nhu cầu định cư hoặc học nghề, làm việc tại các quốc gia nói tiếng Anh.

2. Điểm khác biệt giữa Academic và General IELTS Writing:

IELTS Writing có sự khác biệt về cấu trúc bài thi giữa 2 format ở phần thi Task 1.

2.1 Hình thức Academic Writing:

2.1.1. Task 1: Summary Essay.

2.1.2. Task 2: Discursive Essay.

2.2 Hình thức General Writing:

2.2.1. Task 1: Letter

2.2.2 Task 2: Discursive Essay.

Các dạng đề tương tự IELTS Writing Task 2 ở hình thức Academic.

3. Bố cục bài thi IELTS Writing:​

Task 1: Nên viết trong vòng 20 phút

 • Hình thức Academic: Summary Essay, bao gồm 4 đoạn:
ĐoạnTên ĐoạnNội dung
1

Introduction
(Mở bài)

Paraphrase đề bài (dùng từ đồng nghĩa, sử dụng cấu trúc khác với đề bài)
2

Overview
(Nhận định chung)

Nhận xét tổng quát về đề ra
Miêu tả xu hướng, đặc điểm, tính chất chính của đề
3

Detail 1
(Mô tả chi tiết)

Miêu tả những thông tin chi tiết, so sánh giữa các số liệu
Nêu những điểm nổi bật nhất trong biểu đồ (mức cao nhất, thấp nhất, biến động nhiều nhất, …)
4

Detail 2
(Mô tả chi tiết)

Miêu tả những thông tin chi tiết, so sánh giữa các số liệu
Nêu những điểm nổi bật nhất trong biểu đồ (mức cao nhất, thấp nhất, biến động nhiều nhất, …)
 • Hình thức General training: Letter, bao gồm 5 phần:
PhầnNội dung
1Greeting (chào hỏi): Mở bài
2Reason for writing (nêu rõ mục đích viết thư): Mở bài
3Body (thân bài: bám sát yêu cầu đề bài): Thân bài nên chia thành 2-3 đoạn
4Closing statement (Kết bài).
5Sign off and name (Lời chào và chữ kí).

Task 2: Nên viết trong vòng 40 phút

Academic/ General training: Discursive Essay, bao gồm 4 đoạn:

ĐoạnTên ĐoạnNội dung
1Introduction
(Mở bài)
Paraphrase đề bài (Dùng từ đồng nghĩa, sử dụng cấu trúc khác với đề bài). 
Trả lời câu hỏi đề bài/ đưa ra định hướng bài viết.
2Body 1
(Thân bài 1)
Topic sentence: Câu chủ đề bao quát nội dung của đoạn.
Main idea: Đưa ra các luận điểm.
Supporting idea: Đưa ra câu giải thích hoặc ví dụ cho main idea.
3Body 2
(Thân bài 2)
Topic sentence: Câu chủ đề bao quát nội dung của đoạn.
Main idea: Đưa ra các luận điểm.
Supporting idea: Đưa ra câu giải thích hoặc ví dụ cho ý chính.
4Conclusion
(Kết luận)
Tóm tắt các lập luận chính của bài viết.
Nêu ý kiến (nếu đề bài yêu cầu).

4. Bài thi IELTS Writing được chấm điểm dựa trên những tiêu chí nào?

Ở cả 2 hình thức, Task 1 chiếm 1/3 số điểm, Task 2 chiếm 2/3 số điểm bài thi Writing.

5. Những điều cần lưu ý trong bài thi IELTS Writing:

 • Đối với phần thi Letter của General traning: Sử dụng văn phong phù hợp dựa theo yêu cầu đề bài (formal hoặc informal).
 • Đối với các phần thi còn lại:
 • Sử dụng văn phong trang trọng.
 • Sử dụng phương pháp “paraphrase” hoặc dùng từ đồng nghĩa để tránh bị lặp từ.
 • Không sử dụng các đại từ thể hiện tính cá nhân như “I, me, we” trong bài thi.
 • Không viết tắt.

6. Một số ví dụ về đề thi IELTS Writing:

Task 1:

Hình thức Academic:

Example: 

The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Hình thức General Writing:

Example: A personal letter.
You want to sell your television. You think a friend of yours might like to buy it from you. Write a letter to your friend.

In your letter:

 • Explain why you are selling the television.
 • Describe the television.
 • Suggest a date when your friend can come and see it.

  Write at least 150 words. You do NOT need to write any address.

  Begin your letter as follows:
  Dear …, 

Task 2:

Example: Write about the following topic:

In the last 20 years, there have been significant developments in the field of information technology (IT), for example, the World Wide Web and communication by email. However, these developments in IT are likely to have more negative effects than positive in the future. To what extent do you agree with this view?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge.

You should write at least 250 words.

Việc học Viết IELTS có thể là nỗi sợ của nhiều bạn học viên vì nó đòi hỏi người học có nền tảng kiến thức vững vàng về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu, đặc biệt là khả năng logic trong việc trình bày và triển khai ý tưởng cho chủ đề. 

Với các bạn học viên dù là mới bắt đầu hay đã học lâu năm vẫn cần sự hướng dẫn từ một người Thầy/Cô về cách phân tích đề bài, xây dựng ý tưởng triển khai và cách diễn đạt sao cho ăn điểm hay cách sử dụng từ vựng chính xác để có được một bài viết đúng chuẩn.

Tại ACADEMY AEC, học viên có thể đăng ký học từ khóa xây dựng nền tảng căn bản đến luyện viết nâng cao. Ngoài ra, nếu bạn ở xa hoặc muốn chủ động tăng cường luyện tập viết và cần Thầy/Cô sửa bài chi tiết có thể tham khảo  “GÓI CHẨM SỬA BÀI VIẾT” tại form dưới đây:

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

 

THÀNH TÍCH HỌC VIÊN

ielts reading

Leave a Comment