SỬ DỤNG TRANSCRIPT TRONG LUYỆN IELTS LISTENING

AEC sắp bật mí cho bạn một cách học IELTS Listening thiết thực, hiệu quả, đã được kiểm nghiệm thực tế qua nhiều Học viên AEC có điểm thi IELTS Listening rất cao.  Phương pháp sử dụng Transcript trong luyện IELTS Listening. Cùng AEC thử […]

4 TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM IELTS SPEAKING

Khác với ba kỹ năng còn lại, phần thi kỹ năng Speaking trong kỳ thi IELTS yêu cầu thí sinh phải thực hiện đối thoại trực tiếp với giám khảo nước ngoài. Trong phần thi này, cấu trúc được chia làm ba phần rõ ràng […]