ĐÓN NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP 2024

Sau nhiều năm đồng hành cùng chương trình Sinh viên thực tập, năm nay Trung tâm Anh ngữ ACADEMY tiếp tục nhận các em sinh viên năm cuối từ các Trường Đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng về thực tập tốt nghiệp theo […]