CLB Tiếng Anh và Tình bạn Đà Nẵng (Da Nang English and Friendship Club – DEFC) trực thuộc Hội liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP. Đà Nẵng – UBND TP. Đà Nẵng.
DEFC với muc tiêu nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh và kỹ năng mềm cho hội viên đồng thời tăng cường tình hữu nghị giữa thanh niên Đà Nẵng với bạn bè quốc tế các hoạt động của DEFC sẽ góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa thanh niên thành phố với bạn bè quốc tế. DEFC sẽ là sân chơi của ngôn ngữ và tình bạn dành cho những học sinh, sinh viên, thanh niên, cựu du học sinh Đà Nẵng tại các nước nói tiếng Anh, các cán bộ công chức trẻ và cả bạn bè quốc tế yêu mến Đà Nẵng.

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN AEC GOLDEN HEART

 

TẠI LÀNG HÒA BÌNH QUẢNG NAM TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG TRẺ MỒ CÔI, KHUYẾT TẬT, TRẺ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

 

TẠI TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ ĐÀ NẴNG

SUMMER PICNIC AND GOLDEN HEART

 

TRẠI TRẺ MỒ CÔI HỘI AN