VỀ PHÒNG QA

 

Giới thiệu

Tên đơn vị

 • Tiếng Việt: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (PHÒNG  KT&ĐBCL)
 • Tiếng Anh: DEPARTMENT OF TESTING AND QUALITY ASSURANCE (QA DEPT)
Khái quát về lịch sử phát triển của đơn vị:

Trung tâm Anh ngữ ACADEMY là cơ sở chuyên giảng dạy Tiếng Anh học thuật được thành lập vào năm 2006, ra đời từ tâm huyết của những thầy cô giáo có thâm niên và kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh trong lĩnh vực TOEFL iBT, IELTS, TOEIC, ESP, B1-B2-C1, Tiếng Anh Giao tiếp tại TP Đà Nẵng. Qua các năm hoạt động, Trung tâm luôn nhận được sự yêu thương và tín nhiệm từ phía phụ huynh và học viên nên số lượng lớp tăng rất nhanh. Vì vậy, việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tên viết tắt là Phòng KT&ĐBCL); tên tiếng anh là Department Of Testing And Quality Assurance (tên viết tắt là QA Dept) tại ACADEMY AEC là một nhu cầu tất yếu.
Nhằm đảm bảo bảo chất lượng giảng dạy và thực hiện công tác khảo thí hiệu quả, Ngày 23/10/2007, Trung tâm Khảo thí được thành lập theo Quyết định số: 10/2007AECQĐ-QA, do phó giám đốc Trung tâm Anh ngữ ACADEMY – Th.S Lê Văn Khánh ký ban hành.

Chức năng:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc về tổ chức, quản lý các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí của Trung tâm.

Nhiệm vụ:

Đảm bảo chất lượng đào tạo

 • Tổ chức xây dựng và trình Ban Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này trong Trung tâm.
 • Xây dựng quy trình, quy định, kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trung tâm.
 • Chủ đạo trong việc nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng (chủ đạo đánh giá trong và đánh giá ngoài) Trung tâm. Tham mưu cho Ban Giám đốc và chủ đạo xây dựng, thực hiện các kế hoạch khắc phục đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, lấy ý kiến của giáo viên, học viên, đối tác về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, từ đó lập kế hoạch cải thiện chất lượng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng do Ban Giám đốc giao.
 • Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.
 • Phối hợp quản lý, lưu trữ hồ sơ đảm bảo chất lượng đào tạo.

Khảo thí

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc về xây dựng các hoạt động khảo thí sao cho phù hợp và đúng quy định.
 • Cùng các đơn vị liên quan tổ chức các kì thi, kiểm tra và thực hiện các công việc giải quyết, thẩm định ngẫu nhiên và phúc khảo khi có yêu cầu.
 • Đề xuất các hình thức thi & kiểm tra đề sao cho phù hợp theo yêu cầu.
 • Ra đề, in sao đề thi, quản lý quy trình chấm thi, thông báo kết quả chấm thi.
 • Thực hiện việc quản lí đề thi, đề kiểm tra.
 • Thực hiện kiểm tra và đánh giá về công tác khảo thí sau đó rút kinh nghiệm cho những đợt thi/ kiểm tra sau nếu chưa thực sự hiệu quả.
 • Phối hợp thực hiện các hoạt động khảo thí khác do Ban Giám đốc giao.