Khung chương trình đào tạo

 

Diễn thuyết trước Công chúng bằng tiếng Anh

Thiếu nhi

6-12 tuổi, Lớp 1-5

Thiếu niên

13-18 tuổi, Lớp 6-12

Người lớn

18 tuổi trở lên

Cấp độ Pre

 • Phát triển kỹ năng Nói, rèn luyện sự Tự tin, tổ chức Ý tưởng, Xây dựng Tình bạn…
 • Học và thực hành Kiến thức nền về diễn thuyết (cảm xúc, ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp,…)
 • Đề tài Bản thân: Tôi là ai? Tôi muốn gì? Tôi tin vào điều gì? Mối quan hệ của tôi với những người xung quanh,…
 • Bài diễn thuyết từ 1-3’

Cấp độ Middle

 • Phân tích các bài Diễn thuyết hay, Viết và trình bày bài Diễn thuyết.
 • Học và thực hành V.E.G.A.S & M.E.R.I.T, xây dựng bài Diễn thuyết chất lượng.
 • Đề tài Xã hội: tương tác Cá nhân & Xã hội, quan điểm cá nhân đối với các vấn đề xã hội phổ biến.
 • Bài diễn thuyết từ 3-5’ 

Cấp độ Advanced

 • Sử dụng diễn thuyết như là 01 lợi thế trong giao tiếp, học tập và công việc.
 • Học cách truyền cảm hứng, thuyết phục người nghe, nghiên cứu và trình bày 1 bài TED.
 • Đề tài Chuyên ngành: diễn thuyết chuyên sâu về các lĩnh vực, tự tin trong phỏng vấn, xin học bổng.
 • Bài diễn thuyết từ 5-7’

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ