Hồ sơ xét duyệt học bổng thường sẽ được xem xét khi sinh viên cung cấp đầy đủ các căn cứ sau

 

Sự hỗ trợ từ ACADEMY AEC

 

Thư giới thiệu (từ Cô Khuê Ngọc) 

Hồ Vũ Khuê Ngọc, PhD.

Hồ Vũ Khuê Ngọc, PhD.

  • National University of Singapore
  • The University of Queensland (Australia)
  • APU University of Ritsumeikan (Japan)
  • Teaching and Research Scholar, National University of Education (Taiwan)
  • Fulbright Research Scholar (USA)

20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh học thuật: TOEFL iBT, IELTS, TOEIC, SSAT, SAT, ACT, GRE, GMAT...

Giấy chứng nhận và hình ảnh các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt cộng đồng

Giúp các em khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp

Hỗ trợ tìm các học bổng Chính phủ và học bổng giảm học phí cao của Trường

Tư vấn hồ sơ du học với chi phí hỗ trợ

Các khóa học ngắn hạn về cách viết bài luận, phỏng vấn

Kết nối các HV AEC đang du học tại các nước