Các loại học bổng du học

 

Học bổng do các tổ chức giáo dục hoặc Chính phủ trao tặng

Học bổng do khoa chuyên ngành cấp

Học bổng cho trường cấp

Flag_of_Canada

Seed Scholarship

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tháng 3
 • Ngành học: Đa ngành
 • Được ở lại sau tốt nghiệp:
1280px-Flag_of_the_United_States.svg

Fulbright

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tháng 5
 • Ngành học: Xã hội, Kinh tế
 • Được ở lại sau tốt nghiệp: Không
1920px-Flag_of_Great_Britain_(1707–1800)png

Chevening

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tháng 11
 • Ngành học: Đa ngành
 • Được ở lại sau tốt nghiệp: Không
Flag_of_Ireland

Irish Aid

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tháng 1
 • Ngành học: Đa ngành
 • Được ở lại sau tốt nghiệp: Không
Flag_of_France

Eiffel

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tùy trường
 • Ngành học: Đa ngành
 • Được ở lại sau tốt nghiệp:
635px-Flag_of_Denmark

Danish Government

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tháng 1
 • Ngành học: Xã hội, Kinh tế
 • Được ở lại sau tốt nghiệp:
flag-of-sweden

Swedish Institude

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tháng 1
 • Ngành học: Đa ngành
 • Được ở lại sau tốt nghiệp:
2000px-Flag_of_New_Zealand.svg

New Zealand Aid

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tháng 3
 • Ngành học: Đa ngành
 • Được ở lại sau tốt nghiệp: Không
Flag_of_Australia_(converted)

Endeavour

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tháng 1
 • Ngành học: Đa ngành
 • Được ở lại sau tốt nghiệp:
1024px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg

Chinese Government

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tùy trường
 • Ngành học: Đa ngành
 • Được ở lại sau tốt nghiệp:
Flag_of_Japan

MEXT

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tháng 5
 • Ngành học: Đa ngành
 • Được ở lại sau tốt nghiệp:
800px-Flag_of_South_Korea.svg

Korea Global Scholarship

 • Giá trị: Toàn phần
 • Hạn nộp: Tùy trường
 • Ngành học: Đa ngành
 • Được ở lại sau tốt nghiệp: