Tham mưu cho Ban Giám đốc về xây dựng các hoạt động khảo thí sao cho phù hợp và đúng quy định.

Cùng các đơn vị liên quan tổ chức các kì thi, kiểm tra và thực hiện các công việc giải quyết, thẩm định ngẫu nhiên và phúc khảo khi có yêu cầu.

Đề xuất các hình thức thi & kiểm tra đề sao cho phù hợp theo yêu cầu.

Ra đề, in sao đề thi, quản lý quy trình chấm thi, thông báo kết quả chấm thi.

Thực hiện việc quản lí đề thi, đề kiểm tra.

Thực hiện kiểm tra và đánh giá về công tác khảo thí sau đó rút kinh nghiệm cho những đợt thi/ kiểm tra sau nếu chưa thực sự hiệu quả.

Thành tích nổi bật

 
Tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh có chất lượng cao, xây dựng được thương hiệu và uy tín về kiểm tra, đánh giá năng lực của Trung tâm.
Xây dựng các đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh có chất lượng phục vụ nhu cầu kiểm tra, đánh giá của Trung tâm và các tổ chức, đơn vị trong xã hội.
Là đơn vị chuyên trách thực hiện đào tạo và khảo thí cho các trường lớn nhỏ trên địa bàn Đà nẵng như:
  • Chương trình TOEIC chất lượng cao – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
  • Chương trình IELTS cho Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  • Tiếng Anh cho sinh viên chương trình liên kết giữa đại học SUNDERLAND (Vương quốc Anh) và Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  • Tiếng Anh mầm non cho trường mẫu giáo Ngôi Sao Xanh, Ngân Hà
  • Tiếng Anh cấp tiểu học cho Trường Liên cấp Việt Nhật
Là đơn vị đào tạo và khảo thí cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và lân cận