MẢNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH THIẾU NHI
LỊCH KHAI GIẢNG
Click vào tên lớp để hiện thông tin chi tiết. (Chọn lịch biểu để dễ dàng xem trên điện thoại)
Chương trìnhCấp độLớpLịch họcNgày khai giảng dự kiến
KINDERMID (Trung cấp)23KINDER.M-AB14Thứ 7 - Chủ nhật (8:00 - 9:30)16/10/2023
KINDERMID (Trung cấp)23KINDER.M-AB15Thứ 2 - Thứ 6 (18:00 - 19:30)24/10/2023
KINDERMID (Trung cấp)23KINDER.M-AB16Thứ 7 - Chủ nhật (8:00 - 09:30)29/10/2023
STARTERPRE (Sơ cấp)23STARTER.P-AB37Thứ 3 - Thứ 5 (18:00 - 19:30)19/10/2023
STARTERPRE (Sơ cấp)23STARTER.P-AB38Thứ 2 - Thứ 6 (17:45 - 19:15)23/10/2023
STARTERMID (Trung cấp)23STARTER.M-AB34Thứ 3 - Thứ 5 (17:45 - 19:15)26/10/2023
STARTERMID (Trung cấp)23STARTER.M-AB35Thứ 7 - Chủ nhật (9:30 - 11:00)7/10/2023
STARTERADV (Nâng cao)23STARTER.A-AB31Thứ 7 - Chủ nhật (8:00 - 9:30)14/10/2023
STARTERHON (Chuyên sâu)23STARTER.H-AB29Thứ 7 - Chủ nhật (9:30 - 11:00)21/10/2023
MOVERPRE (Sơ cấp)23MOVER.P-AB49Thứ 7 - Chủ nhật (8:00 - 9:30)7/10/2023
MOVERMID (Trung cấp)23MOVER.M-AB47Thứ 2 - Thứ 6 (17:45 - 19:15)6/10/2023
MOVERADV (Nâng cao)23MOVER.A-AB54Thứ 7 - Chủ nhật (8:00 - 9:30)8/10/2023
MOVERHON (Chuyên sâu)23MOVER.H-AB24Thứ 3 - Thứ 5 (17:45 - 19:15)3/10/2023
MOVERHON (Chuyên sâu)23MOVER.H-AB56Thứ 2 - Thứ 6 (17:45 - 19:15)13/10/2023

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ