MẢNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH LUYỆN THI
LỊCH KHAI GIẢNG
Click vào tên lớp để hiện thông tin chi tiết. (Chọn lịch biểu để dễ dàng xem trên điện thoại)
Chương trìnhCấp độLớpLịch họcNgày khai giảng dự kiến
TOEICDự bị TOEICTOEIC sơ cấpThứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (19:15 – 20:45)1/11/2023
TOEICDự bị TOEICTOEIC sơ cấpThứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (19:15 – 20:45)4/11/2023
TOEICTOEIC 350TOEIC 350Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (19:15 – 20:45)10/11/2023
TOEICTOEIC 350TOEIC 350Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (19:15 – 20:45)23/11/2023
TOEICTOEIC 450TOEIC giải đề 550+Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (19:15 – 20:45)20/11/2023
TOEICTOEIC 500TOEIC giải đề 550+Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (19:15 – 20:45)16/11/2023
TOEICTOEIC 600TOEIC giải đề 650+Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (19:15 – 20:45)6/11/2023
TOEICTOEIC >700TOEIC giải đề 650+Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (19:15 – 20:45)18/11/2023
VSTEPB1( VSTEP)VSTEP B1Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (17.30-19.00)24/11/2023
VSTEPB1( VSTEP)VSTEP B1Thứ 3 – Thứ 5– Thứ 7 (17.30-19.00)11/11/2023
CEFRB1( khung châu Âu)CEFR B1Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (19.15 - 20.45)20/11/2023
PTEPTEPTE sơ cấpThứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (17.45 - 19.15)8/11/2023

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ