MẢNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH LUYỆN THI IELTS
LỊCH KHAI GIẢNG
Click vào tên lớp để hiện thông tin chi tiết. (Chọn lịch biểu để dễ dàng xem trên điện thoại)
Chương trìnhCấp độLớpLịch họcNgày khai giảng dự kiến
IELTSPre (dự bị IELTS)Dự bị IELTSThứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (17:30 - 19:00)4/12/2023
IELTSPre (dự bị IELTS)Dự bị IELTSThứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:15 - 20:45)18/12/2023
IELTSIELTS 4.0IELTS 4.0Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (17:30 - 19:00)22/12/2023
IELTSIELTS 4.0IELTS 4.0Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:15 - 20:45)6/12/2023
IELTSIELTS 5.0IELTS 5.0Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 (17:30 - 19:00)19/12/2023
IELTSIELTS 5.5IELTS 5.5Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:30 - 21:00)22/12/2023
IELTSIELTS 5.5IELTS 5.5Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:30 - 21:00)6/11/2023
IELTSIELTS 6.0+IELTS 6.0Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (17:45 - 19:15)4/12/2023
IELTSIELTS 6.5+IELTS 6.0Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 (17:45 - 19:15)20/12/2023

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ