MẢNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH THIẾU NIÊN
LỊCH KHAI GIẢNG
Click vào tên lớp để hiện thông tin chi tiết. (Chọn lịch biểu để dễ dàng xem trên điện thoại)
Chương trìnhCấp độLớpLịch họcNgày khai giảng dự kiến
FLYERMiddle (Trung cấp)23FLYER.M-AB45Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (17:45 – 19:15)05/10/2023
FLYERMiddle (Trung cấp)23FLYER.M-AB42Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (17:45 – 19:15)23/10/2023
FLYERHonor (Chuyên sâu)23FLYER.H-AB35Thứ 4 (17:45 – 19:15); Thứ 7 – Chủ nhật (8.00– 9.30)11/10/2023
FLYERHonor (Chuyên sâu)23FLYER.H-AB40Thứ 3 (17:45 – 19:15); Thứ 7 – Chủ nhật (8.00– 9.30)22/10/2023
FLYERPre (Sơ cấp)23FLYER.P-AB46Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (19:15 – 20:45)12/10/2023
IELTS for TEENSIELTS 3.523IET3.5-AB32Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (17:45 – 19:15)24/10/2023
IELTS for TEENSIELTS 5.023IET5.0-AB36Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (17:45 – 19:15)24/10/2023
IELTS for TEENSPre IELTS23PreIET-AB34Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (17:45 – 19:15)16/10/2023
IELTS for TEENSPre IELTS23PreIET-AB35Thứ 3 – Thứ 5 – Thứ 7 (17:45 – 19:15)19/10/2023
Luyện thi lớp 10Hệ thống Ngữ pháp SGK 923LT10-T01Thứ 3 – Thứ 5 (18:00 – 19:30)31/10/2023
Luyện thi lớp 10Hệ thống Ngữ pháp SGK 923LT10-T03Thứ 7 - Chủ nhật (9:30 - 11:00)01/10/2023

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ