MẢNG ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CĂN BẢN & GIAO TIẾP
LỊCH KHAI GIẢNG
Click vào tên lớp để hiện thông tin chi tiết. (Chọn lịch biểu để dễ dàng xem trên điện thoại)
Chương trìnhCấp độLớpLịch họcNgày khai giảng dự kiến
Tiếng Anh Căn BảnGE22GE-T06Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 (19:15 - 20:45)17/11/2022
Tiếng Anh Căn BảnGE22GE-M16Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 (19:15 - 20:45)18/11/2022
Speech TrainingST22ST-M02Thứ 2 - Thứ 4 (19:15 - 20:45)23/11/2022
Speech TrainingST22ST-T04Thứ 3 - Thứ 5 (19:15 - 20:45)24/11/2022
Tiếng Anh Giao TiếpCE122CE1-T02Thứ 3 - Thứ 5 (19:15 - 20:45)17/11/2022
Tiếng Anh Giao TiếpCE122CE1-M01Thứ 2 - Thứ 4 (17:30 - 19:00)23/11/2022
Tiếng Anh Giao TiếpCE122CE1-M10Thứ 2 - Thứ 4 (19:15 - 20:45)28/11/2022
Tiếng Anh Giao TiếpCE222CE2-M09Thứ 2 - Thứ 6 (19.15 - 20.45))25/11/2022
Tiếng Anh Giao TiếpCE222CE2-T05Thứ 3 - Thứ 5 (19.15 - 20.45)15/11/2022

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ