4 TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM IELTS SPEAKING

Khác với ba kỹ năng còn lại, phần thi kỹ năng Speaking trong kỳ thi IELTS yêu cầu thí sinh phải thực hiện đối thoại trực tiếp với giám khảo nước ngoài. Trong phần thi này, cấu trúc được chia làm ba phần rõ ràng […]