LẠC QUAN NHƯNG KHÔNG CHỦ QUAN

Chúng ta mỗi ngày đều vừa mừng rỡ vì đọc tin tức các ca F1 âm tính với COVID-19, thì liền bồn chồn lo lắng khi thấy báo đài thông báo lại vừa có thêm trường hợp dương tính với chủng vi-rút nguy hiểm. Gần […]