AEC CAMP TEENOVATOR 2019: MOANA – SAIL BEYOND THE HORIZON! GIỚI THIỆU ADDC VÀ GỞI LỜI CHÀO ĐẾN CÁC CHIẾN BINH TRẠI HÈ – NHỮNG PHÙ THUỶ TẬP SỰ CỦA CLB TRANH BIỆN CÁ HEO XANH AEC.

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẠI TẠI ĐÂY Thân chào các em trại sinh! Chúc mừng các em đã trở thành những mảnh ghép chính thức của Trại hè, VỪA được lên thuyền vượt sóng, thám hiểm đại dương và chinh phục các ước mơ cùng […]

TRẠI HÈ QUỐC TẾ AEC CAMPS 2019 – TEENOVATOR: GIỚI THIỆU 01 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TIẾNG ANH VÀ KỸ NĂNG – RA MẮT, HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU CÂU LẠC BỘ TRANH BIỆN CÁ HEO AEC

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẠI TẠI ĐÂY AEC là đơn vị đào tạo Tiếng Anh và Kĩ Năng – Xin học bổng Du học, hướng đến việc phát triển toàn diện để các con trở thành công dân toàn cầu trong tương lai, AEC luôn […]