Sự kiện

 

ACADEMY AEC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

Nhằm chuẩn bị khánh thành toà nhà giáo dục AEC 4B TOWER & phát triển đội ngũ giáo viên giảng dạy các chương trình tiếng Anh học thuật, tiếng Anh Doanh nghiệp, Trung tâm Anh ngữ ACADEMY thông báo tuyển dụng giáo viên đáp ứng

Đọc thêm »

SỬ DỤNG TRANSCRIPT TRONG LUYỆN IELTS LISTENING

AEC sắp bật mí cho bạn một cách học IELTS Listening thiết thực, hiệu quả, đã được kiểm nghiệm thực tế qua nhiều Học viên AEC có điểm thi IELTS Listening rất cao.  Phương pháp sử dụng Transcript trong luyện IELTS Listening. Cùng AEC thử

Đọc thêm »

Tin tức

 

ACADEMY AEC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

Nhằm chuẩn bị khánh thành toà nhà giáo dục AEC 4B TOWER & phát triển đội ngũ giáo viên giảng dạy các chương trình tiếng Anh học thuật, tiếng Anh Doanh nghiệp, Trung tâm Anh ngữ ACADEMY thông báo tuyển dụng giáo viên đáp ứng

Đọc thêm »

SỬ DỤNG TRANSCRIPT TRONG LUYỆN IELTS LISTENING

AEC sắp bật mí cho bạn một cách học IELTS Listening thiết thực, hiệu quả, đã được kiểm nghiệm thực tế qua nhiều Học viên AEC có điểm thi IELTS Listening rất cao.  Phương pháp sử dụng Transcript trong luyện IELTS Listening. Cùng AEC thử

Đọc thêm »