A - Attitude - Thái độ

 

Positive – Tích cực

Tin tưởng bản thân, luôn học hỏi phát triển và tư duy tích cực.

Công việc lúc nào cũng có khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, thái độ và cách ứng xử sẽ quyết định tất
cả. ACADEMY AECers luôn vui vẻ, đam mê, làm việc cẩn thận, đặt ra các mục tiêu mới phát triển bản
thân và công việc.

Responsible – Trách nhiệm

Trách nhiệm với công việc và giữ lời hứa với Học viên, Phụ huynh, Cộng sự và Đối tác.

Ownership Aware – Tư duy làm chủ

“Sức mạnh của con sói nằm ở bầy sói, sức mạnh của bầy sói nằm ở con sói”, ACADEMY AEC luôn tạo điều kiện tốt nhất để tất cả thành viên phát triển bản thân, công việc, các thế hệ tiếp nối quản lý Trung tâm.

Mỗi thành viên nhận thức ACADEMY AEC là của mình, có niềm tự hào cùng nhau gầy dựng vì lợi ích ACADEMY AEC luôn đi song hành với lợi ích mỗi cá nhân.

E - Education - Giáo dục

 
ACADEMY AEC là doanh nghiệp giáo dục được các Giáo viên thành lập & quản lý, chịu áp lực của thị trường nhưng phải luôn giữ vững các giá trị giáo dục.

C – 4C Skills

 

Critical thinking – Tư duy phản biện

Phân tích vấn đề từ nhiều góc nhìn và kết nối kiến thức từ các ngành học, lĩnh vực khác nhau.

Creativity – Sáng tạo

Thử nghiệm và áp dụng các ý tưởng mới, sáng tạo để hoàn thành và phát triển công việc.

Communication – Kỹ năng Giao tiếp

Giao tiếp hiệu quả, tạo sự kết nối, chia sẻ ý tưởng và giải pháp để tạo sự thoải mái và tin tưởng.

Cooperation – Kỹ năng Hợp Tác

Dựa vào sức mạnh của nhau để đạt được mục tiêu chung. Áp dụng nguyên tắc win-win trong công việc.