Kính gửi Quý Phụ huynh (PH),
Các em Học viên (HV) thân mến,
 Nhằm duy trì giãn cách các lớp học, tránh tập trung HV quá đông trong tuần đầu tiên đi học lại và đảm bảo an toàn cho HV để Quý Anh/Chị Phụ   Huynh yên tâm, ACADEMY AEC xin thông báo về 03 hình thức lớp học cho các em trong tuần sau (04/05-10/05/2020):
 Hình thức lớp học:

  1. Lớp trực tuyến kèm riêng, kèm nhóm đã ổn định: Tiếp tục duy trì học trực tuyến 100% thêm 01 tuần (04/05-10/05).
  2. Lớp chung, Lớp chưa triển khai học Trực tuyến & Lớp khai giảng mới: Học trực tiếp tại Trung tâm ACADEMY AEC từ ngày 04/05/2020.
  3. Các lớp đăng kí học tích hợp – Blended learning (kết hợp 30% Trực tuyến – 70% Truyền thống (Vd 03 buổi/tuần thì có 2 buổi học tại AEC, 1 buổi học Trực tuyến): Khai giảng 11/05/2020.

Trân trọng!
Phòng Đào Tạo ACADEMY AEC.