IELTS WRITING ACTUAL TEST – ĐỀ THI CHÍNH THỨC IELTS WRITING
THÁNG 4/2022

Tiếp nối series, AEC tiếp tục chủ đề này với 04 bộ đề thi chính thức IELTS Writing trong tháng 4/2022. Các IELTS-heads cùng điểm qua các gợi ý về từ vựng và ý tưởng, cùng nhau luyện tập nhé

Đề thi IELTS Writing chính thức tháng 4/2022

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 02/04/2022

 • Task 1: The maps below show the changes in an Art Centre from 2010 to today
Source: ilpvietnam.edu.vn
Vocabs:
 • To relocate (v): di dời => relocation (of) (n): việc di dời
 • To construct (v) => construction (of) (n): việc xây dựng
 • To demolish = Destroy = Destruct (v): phá dỡ, hủy bỏ
 • Demolition (of) (n): việc phá bỏ
 • To grow in width = enlarge (v): mở rộng
 • To shrink (v): thu hẹp lại
 • To remain unchanged (v): không thay đổi
 • To make way for: nhường chỗ cho
 • TASK 2 : In the future, there will be a higher proportion of older people than young people in many countries. Is it a positive or negative development?
Suggested idea:

In the future, there will be a higher proportion of older people than young people in many countries. Is it a positive or negative development?

Positive aspect:

● Having a greater proportion of elderly people => A greater pool of volunteers for community and government projects 

(Nhiều người già sẽ đóng góp nhiều nhân lực miễn phí trong các dự án tình nguyện hơn.)

Negative aspect: ● An aging population could certainly cause the increase in health problems => Increase expenditure on medical care => Put governments under a huge financial pressure. (Một nền dân số già chắc hẳn nảy sinh nhiều vấn đề sức khỏe, làm tốn kém nhiều khoản chi tiêu cho chăm sóc y tế, đây chính là một áp lực tài chính nặng nề đối với chính phủ)
 • A low birthrate is equivalent to having fewer children => Reaching a low dependency ratio as well as creating a good condition for childcare and education

  (Tỷ lệ sinh thấp đồng nghĩa với việc có ít trẻ em hơn, vậy có thể đạt tỷ lệ phụ thuộc ở mức thấp cũng như tạo điều kiện tốt để tập trung vào chăm sóc và giáo dục trẻ em)

 • Fewer young workers cause the shortage of labor workforce => The labor market will be seriously damaged, moreover, it may negatively affect the nation’s economy.

  (Số lao động trẻ quá ít dẫn đến sự thiếu hụt lực lượng lao động => Thị trường lao động do đó sẽ có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hơn thế nữa còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia)

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 23/04/2022

 • TASK 1: The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006, and 2010.
Source: media.zim.vn
Vocabs:
 • To consume = expend (v): tiêu thụ
 • The utilization of fruits and vegetables (n): sự tiêu thụ, sử dụng trái cây và rau củ
 • To reach peak = reach highest point (v): đạt đỉnh, đạt mức cao nhất
 • In term of = regarding (adv): về mặt, xét về
 • The consumption = intake of (n): lượng tiêu thụ
 • TASK 2: Young people today mostly learn by reading books or watching movies, rather than real-life experiences. To what extent do you agree or disagree?
Suggested idea:

Learn by reading books or watching movies

● Book is definitely an important and common part in teaching and learning => Reading book is considered as one of the most familiar studying methods which can cultivate learners’ imaginativeness.

(Sách chắc hẳn là một phần quan trọng và phổ biến trong dạy và học, vì đọc sách chính được xem là một trong những phương pháp học vô cùng quen thuộc, cũng như giúp trau dồi trí tưởng tượng của người học)

Real-life experiences

●Getting practical opportunities through experiencing actual conditions enables students to take what they have learned off the page and put it into practice => bring in-depth lesson and knowledge.

(Có những cơ hội thực tiễn thông qua trải nghiệm và va chạm với các tình huống ngoài đời thực, từ đó mang lại những bài học cũng như kiến thức sâu sắc)

 

● Movies broaden the learning horizon and introduce various alternative learning methods => Movies may entertain learners through a vast assortment of educational videos, or it might provoke additional thought processes.

(Phim ảnh giúp người học mở rộng bầu trời tri thức và tiếp cận được các phương pháp học thay thế đa dạng => Phim có thể giúp người học giải trí thông qua nhiều loại video giáo dục hoặc có thể kích thích các quá trình suy nghĩ bổ sung)

●Improve other skills which book/media can not provide such as communication or interaction skills for learners.

(Trải nghiệm thực tế còn đem lại những kỹ năng như tương tác và giao tiếp, trong khi phương tiện truyền thông không thể đem lại cho người học điều đó)

 

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 9/4/2022

 • TASK 1: The line graph shows the global demand for different textile fibres between 1980 and 2015.
Source: talkfirst.vn
Vocabs:
 • To see/witness/experience a significant/remarkable growth/increase/soar: trải qua sự tăng trưởng lớn
  Decline = drop = decrease (v): giảm
  Fluctuation = vacillation (n): sự dao động
  Gradually = slightly (adv): chậm chậm
  Globally = over the globe (adv): toàn cầu
  Demand of different textile = total textile demand (n): tổng nhu cầu hàng dệt may
 • TASK 2: Although there is a lot of translation software available, learning a language could still be advantageous. To what extend do you agree or disagree?
Suggested idea:

Agree

On the one hand, there are many benefits of using translation tools (Một mặt, có rất nhiều lợi ích của việc sử dụng máy móc hơn là học ngôn ngữ)

● There is no need for hiring an interpreter => cost-saving 

(Không cần phải thuê thông dịch viên > tiết kiệm chi phí) 

Disagree

On the other hand, learning a language would bring many merits for inner brain function and practical life.  (Mặt khác, việc học một ngôn ngữ có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho não bộ và cuộc sống thực tế)

● Inner brain function: 

➔ Advances cognitive skills, promotes memory capacity, enhances perseverance

(Bồi dưỡng, nâng cao những kĩ năng nhận thức , thúc đẩy khả năng ghi nhớ, sự kiên trì…) 

● Tools are established in various languages => convenient for communicating with different people.  

(Những phần mềm dịch được cài đặt rất nhiều ngôn ngữ  => tiện ích trong giao tiếp với nhiều người khác nhau)

● Practical life: 

➔ Verbal communication skills and self-assurance → career prospects of the multilingual could be promoted

(Rèn luyện kỹ năng mềm và sự tự tin → mang lại cơ hội làm việc tốt hơn)

➔ Active in every situations without access to the Internet or translation tools 

(Luôn chủ động khi không có kết nối Internet và thiết bị dịch thuật)

Đề thi IELTS Writing chính thức ngày 21/04/2022

 • TASK 1: The line graph shows the amount of fruit produced in four countries (France, Spain, Germany, Turkey) from 1970 to 2010.
Source: media.zim.vn
Vocabs:
 • fruit production (n): sự sản xuất trái cây
 • the amount of + Uncountable noun + V (singular): Lượng (danh từ không đếm được)
 • remain/stay stable = remain/stay = unchanged = stabilize (v): ổn định, không thay đổi
 • TASK 2: Parents should get punishment in some ways if their children break the law. To what extent do you agree or disagree.
Suggested idea:

Agree

Parents are ideal models for children => They take  responsibility over their children’s misbehaviors (Cha mẹ là hình mẫu thực tế cho con cái => Họ phải có trách nhiệm với những hành động sai trái của con mình) 

Disagree

Actually, it is improper to only inflict punishment on parents when their offspring break the law (Chỉ trừng phạt cha mẹ khi con cái của họ vi phạm pháp luật là chưa thực sự hợp lý)

➔ Children should be educated by equipping minors with moral values => to make them aware of what is encouraged to be done or not (Trẻ em nên được giáo dục bằng cách trang bị các giá trị đạo đức => nhận ra việc gì nên hoặc không nên làm)

➔ The root cause of the problem is that children do not receive sufficient moral education from parents / some parents fail to fulfill their responsibility (Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là trẻ em không được tiếp nhận đầy đủ bài học đạo đức từ cha mẹ => chúng không phân biệt được điều đúng, điều sai) 

➔ Every parents always tries to do their best for bringing up a child and children’s behaviors are influenced by not only parents but also other factors (Cha mẹ nào cũng luôn cố gắng làm hết sức mình để nuôi dạy con cái và cách ứng xử của con cái không chỉ chịu ảnh hưởng bởi cha mẹ mà còn do các yếu tố khác)

➔ Each individuals should have responsibility for their own actions (Mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm với hành động của mình)

CÁC ĐỀ THI IELTS WRITING CHÍNH THỨC NĂM 2021

Leave a Comment